Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň od 17.07. do 23.07.2017

 

Pondelok

17.07.

Blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič, prešovský biskup

 6:00

6:30

 

17:30

18:00

 

Moleben ku bl. P.P. Gojdičovi

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

†  Duše v očistci

Moleben ku bl. P.P. Gojdičovi

Sv. liturgia slovenská

† Zuzana

Utorok

18.07.

Sv. mučeník Hyacint z Amastridy

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján, Mária, Peter

Sv. liturgia slovenská

† Verona, Štefan

Streda

19.07.

Naša prep. matka Makrína,

 sestra Bazila Veľkého

6:30

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal (panychída)

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská

† Mária, Pavel

Štvrtok

20.07.

 

Svätý a slávny prorok Eliáš

 

Odporúčaný sviatok

Myrovanie

6:30

7:30

 

 16:30

 

18:00

 

Utiereň csl.

Sv. liturgia cirkevnosl.

* Michal

Sv. liturgia slovenská

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

* Michal (70r.)

Piatok

21.07.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista,

a Ján, jeho spoluaskéta

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Juraj

Sv. liturgia slovenská

† Anna, Jozef, Michal (panychída)

Sobota

22.07.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

6:30

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Viera, Júlia

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

† Zoltán

Nedeľa

23.07.

 

Siedma nedeľa

po Päťdesiatnici

 

 

 

8:00

 

 10:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Kristína, Matej, Jozef, Marta ....

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Anna, Štefan

 (50 výročie svadby)

 

Liturgický program na týždeň od 03.07. do 09.07.2017

 

Pondelok

03.07.

Svätý mučeník Hyacint

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján, Mária

Sv. liturgia slovenská

* Ninka (3r.)

† Mária (panychída)

Utorok

04.07.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan

6:30

 

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján, Michal, Helena,

Juraj, Júlia (panychída)

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská

* Ján, Mária, Ján

Streda

05.07.

 

Svätí apoštolom rovní

Cyril a Metod, učitelia Slovanov

 

Odporúčaný a štátny sviatok

Myrovanie

9:00

9:30

 

 

18:00

 

Moleben k sv. CaM  (námestie)

Sv. liturgia na námestí

s myrovaním

 

Sv. liturgia slovenská

* Alžbeta, Viktor, Juraj, Viktor, Matúš, Alexander

Štvrtok

06.07.

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Andrej, Anna

Sv. liturgia slovenská

† Ondrej, Mária, Tomáš

Piatok

07.07.

Naši prep. otcovia

Tomáš z Maley a Akakios

 

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

 

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* SSR a NSI

Sv. liturgia slovenská

* SSR a NSI

Sobota

08.07.

Svätý veľkomučeník Prokop

6:30

 

17:00

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján, Peter

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

† Andrej (panychída)

Nedeľa

09.07.

Piata nedeľa

po Päťdesiatnici

8:00

 

 

10:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Natálka, Ľuboško, Ľubka, Rasťo

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Tomáš, Miroslav, Mária

Spovedanie: Po,Ut,Št   6:00-6:30,  17:00-18:00

                          Pi               6:00-9:00,  15:00-18:00

Liturgický program na týždeň od 26.06. do 02.07.2017

 

Pondelok

26.06

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna

 6:30

 

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* Mária, Števo, Mária, Valér, Igor

Sv. liturgia slovenská

* Ján

Utorok

27.06.

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Mária, Ján

Sv. liturgia slovenská

† z rod. Hamajďákovej ...

Streda

28.06.

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

6:00

6:30

 

 

17:00

 

18:00

 

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Imrich, Barbora, Imrich,

Mária, Pavol

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská

† z rod. Firkaľovej ...

Štvrtok

29.06.

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol

 

Prikázaný sviatok

Myrovanie

Zbierka: Dobročinné diela Sv. Otca

6:30

7:30

 

 

16:30

 

18:00

 

Utiereň csl.

Sv. liturgia cirkevnosl.

* Pavol s rod., Martin

Sv. liturgia slovenská

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

* Peter s rod.

Piatok

30.06.

 

Zbor svätých,

 slávnych a znamenitých

dvanástich apoštolov

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:00

6:30

 

17:30

18:00

 

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Mária, Alena

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia slovenská

* Anna (68 r.)

Sobota

01.07.

Svätí nezištníci a divotvorcovia

Kozma a Damián

6:30

 

15:00

16:30

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

 

Sobáš so sv. liturgiou

Sobáš

Sv. liturgia slovenská

† Štefan, Anna, Ján

Nedeľa

02.07.

 

Štvrtá nedeľa

po Päťdesiatnici

 

 

Zmena nedeľných prázdninových

 sv. liturgií: 8:00, 10:00, 18:00 hod.

8:00

 

 

10:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Peter, Janka, Paťka, Jakubko

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Bernardína s rod.

 

Liturgický program na týždeň od 19.06. do 25.06.2017

 

Pondelok

19.06.

Svätý apoštol Júda

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Mária, Juraj, Helena, Juraj, Ján, Mária (panychída)

Sv. liturgia slovenská

* Miroslav s rod.

Utorok

20.06.

Svätý hieromučeník Metod,

patarský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Anna, Andrej, Ján, Anna

Sv. liturgia slovenská

† Ján, Mária, Michal

Streda

21.06.

Svätý mučeník Julián Tarzský

6:00

6:30

 

17:30

18:00

 

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Vasiľ, Mária, Demeter, Anna

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia slovenská

* Viera s rod. (50r.)

Štvrtok

22.06.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

 

Zakončenie sviatku Najsv. Eucharistie

 

6:30

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnosl.

* Mária s rod., Daniela s rod.,

Jozef s rod.

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská

† Jozef, Júlia (panychída)

Piatok

23.06.

 

Najsladšieho Pána,

Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí

 

Odporúčaný sviatok

Myrovanie

Voľnica

6:30

7:30

 

 

16:30

 

18:00

 

Utiereň csl.

Sv. liturgia cirkevnosl.

* Mária, Martin

Sv. liturgia slovenská

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

* Jozef, Valéria, Štefan, Mária

Sobota

24.06.

Narodenie úctyhodného

a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

 

Primície o. Maroša Sejku

9:00

10:00

 

17:00

 

18:00

Sprievod z chrámu po novokňaza

Primičná sv. liturgia

 

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Mária

Nedeľa

25.06.

Tretia nedeľa

po Päťdesiatnici

 

Archieparchiálny odpust

v Malej Poľane

Púť rodín + stretnutie vladyku Jána s prvoprijímajúcimi deťmi v Ľutine

Zasvätenie archieparchie Nepoškvrnenému srdcu P.M.

7:30

 

 

9:00

 

 

11:00

 

17:15

 

18:00

Sv. liturgia slovenská

* r. Doničová

 

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Ján s rod.

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Zuzana, Peter


 

 

Liturgický program na týždeň od 12.06. do 18.06.2017

 

Pondelok

12.06.

 

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký

 

Začiatok petro-pavlovského pôstu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Jolana

Sv. liturgia slovenská

† Anna, Anna (panychída)

Utorok

13.06.

Svätá mučenica Akvilína

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján, Andrej, Anna, Ján, Mária, Dezider, Oľga (panychída)

Sv. liturgia slovenská

† Anton

Streda

14.06.

Svätý prorok Elizeus

6:00

6:30

 

 17:00

18:00

 

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Juraj (panychída)

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská

† Ján, Mária

Štvrtok

15.06.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

 

Odporúčaný sviatok

Myrovanie

6:30

7:30

 

 16:30

18:00

Utiereň csl.

Sv. liturgia cirkevnosl.

† Anna

Sv. liturgia slovenská

* za veriacich

Sv. liturgia

Piatok

16.06.

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:00

6:30

 

17:30

18:00

 

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* Anna (80r.)

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia slovenská

† Zuzana

Sobota

17.06.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael

6:30

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* Mária

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

†  Mária, Štefan (panychída)

Nedeľa

18.06.

 

Druhá nedeľa

 po Päťdesiatnici

 

Kňazské vysviacky

7:30

 

9:00

 

 11:00

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia slovenská

* Eva, Dávid, Anna

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

* Jana, Anton, Tobiáš, Ján

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Ľudmila, Slavomír

 

Liturgický program na týždeň od 05.06. do 11.06.2017

 

Pondelok

05.06.

 

Pondelok Svätého Ducha

 

Odporúčaný sviatok

6:30

7:30

 

 

16:30

 

18:00

 

Utiereň csl.

Sv. liturgia cirkevnosl.

* Milan (60 r.)

Sv. liturgia slovenská

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

* Božena

Utorok

06.06.

Náš prepodobný

otec Bessarión Divotvorca

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Zuzana, Ján, Anna, Ján

Sv. liturgia slovenská

† Anna, Ján, Marta, Janík

Streda

07.06.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

6:00

6:30

 

17:30

18:00

 

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ivona (panychída)

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia slovenská

† Fedor, Mária (panychída)

Štvrtok

08.06.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnosl.

† Štefan, Štefan, Mária, Michal, Ján, Veronika

Sv. liturgia slovenská

† Mária

Prednáška-kresťanská výchova detí

Piatok

09.06.

Náš otec svätý Cyril,

alexandrijský arcibiskup

 

Voľnica

6:00

6:30

 

17:30

18:00

 

Moleben k Božskému srdcu Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Adam, Helena

Moleben k Božskému srdcu Sv. liturgia slovenská

† Milan, Silvia, Filip, Samuel

Sobota

10.06.

Svätý hieromučeník Timotej,

pruský biskup

 

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice

6:30

 

17:00

 

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Vladimír, Juraj, Peter

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

† Ján, Ján, Anna

Nedeľa

11.06.

1. nedeľa po Päťdesiatnici- nedeľa Všetkých svätých

 

7:30

 

 

9:00

 

 

11:00

 

17:15

18:00

 

 

Sv. liturgia slovenská

* Anna, Ján s rod.

 

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Jakubko, Peťka, Janka, Peter

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Alexander, Blanka s rod.

 

Liturgický program na týždeň od 29.05. do 04.06.2017

 

Pondelok

29.05.

Svätá prepodobná mučenica

Teodózia, panna

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Vladimír, Oliver, Jarka,

Mária, Jozef (panychída)

Sv. liturgia slovenská

* Miriam

Moleben k MPθY

Utorok

30.05.

Náš prepodobný otec Izák,

igumen Dalmatovho kláštora

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Mária, Fedor

Sv. liturgia slovenská

† Juraj, Anna, Štefan, Anna, Vladislav (panychída)

 Moleben k MPθY

Streda

31.05.

Svätý apoštol Hermas

6:00

6:30

 

 

18:00

19:00

Moleben k MPθY

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Mária, Alena

Sv. liturgia slovenská

† Mária, Ján, Mária, Júlia Moleben k MPθY

Štvrtok

01.06.

Svätý mučeník

Justín Filozof a spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Mária, Ján, Vanda, Ján, Ján

Sv. liturgia slovenská

* Eva, Lenka, Veronika

Prvý

piatok

02.06.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* členovia ružencového spolku

Eucharistické požehnanie

Sv. liturgia slovenská

* členovia ružencového spolku

Sobota

03.06.

 

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

 

Fatimská sobota v Ľutine

odchod autobusu o 7:00h

5. zádušná sobota

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

†  zádušná (panychída)

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

†  zádušná (panychída)

Nedeľa

04.06.

Nedeľa Svätej Päťdesiatnice

7:30

 

 

9:00

 

 

11:00

 

17:00

 18:00

Sv. liturgia slovenská

* Anna, Vasiľ s rod.

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

* Tomáš, Miroslav, Mária

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Lenka, Ľuboš, Božena

 

Spovedanie:    Po-Št:      6:00-6:30; 17:00-18:00

                        Pi:           6:00-9:00; 15:00-18:00

Liturgický program na týždeň od 22.05. do 28.05.2017

 

Pondelok

22.05.

Svätý mučeník Bazilisk

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* Milan (60 r.)

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

* Ján

Utorok

23.05.

Prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Alžbeta, Demeter

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

* Natália (18 r.)

Streda

24.05.

Prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu

 

Zakončenie Paschy

6:00

6:30

 

17:00

 

18:00

Moleben k MPθY

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská

† Rozália, Mikuláš (panychída)

Štvrtok

25.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Tretie nájdenie hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

 

Prikázaný sviatok

Myrovanie

6:30

7:30

 

 

16:30

 

18:00

 

Utiereň csl.

Sv. liturgia cirkevnosl.

* Štefan, Emília, Adriana,

Martin s rod.

Sv. liturgia slovenská

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

* Jolana (65 r.)

Piatok

26.05.

Svätý apoštol Karpos

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:00

6:30

 

 

17:30

18:00

 

 

Moleben k MPθY

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Štefan, Mária, Michal

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† František, Jozef, František,

Pavol, Mária

Sobota

27.05.

Svätý hieromučeník Terapont

6:30

 

17:00

 

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Mária Jozef, Jozef

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

† Ivan, Mária

Nedeľa

28.05.

 

Siedma nedeľa

po Pasche

Sv. otcov prvého nicejského snemu

 

Zbierka: Katolícke masmédiá

7:30

 

 

9:00

 

 

11:00

 

17:15

18:00

 

 

Sv. liturgia slovenská

 

 

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Gabriela, Ivana, Mariana

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Janka

 

Liturgický program na týždeň od 15.05. do 21.05.2017

 

Pondelok

15.05.

 

Prepodobný otec Pachómius Veľký

 

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Pavol, Michal, Mária, Peter Anna

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Andrej a Zuzana

Utorok

16.05.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Juraj

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Zuzana

Streda

17.05.

Svätý apoštol Andronik

6:00

6:30

 

17:30

 

18:00

Moleben k MPθY

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján, Helena, Štefan

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Mária

Štvrtok

18.05.

Svätý mučeník Teodor z Ankary

6:30

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

*  o. Ján s rodinou

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

* Helena

Piatok

19.05.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:00

6:30

 

17:30

18:00

 

Moleben k MPθY

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Michal, Anna (panychída)

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Ján, Mária a ostatné z rod.

Sobota

20.05.

Svätý mučeník Tallelaios

3:00

6:30

 

 

16:00

17:00

18:00

Púť do Krakówa

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

 

Sobáš

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

† Andrej (panychída)

Nedeľa

21.05.

Šiesta nedeľa

po Pasche

o slepom

 

Zbierka na opravu chrámu

 

7:30

 

 

9:00

 

 

11:00

 

17:15

18:00

 

Sv. liturgia slovenská

* Milan s rod.

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Zuzana, Sofia

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Dominika s rod.

 

Liturgický program na týždeň od 08.05. do 14.05.2017

 

Pondelok

08.05.

Svätý apoštol a evanjelista

Ján Teológ

 

Deň prac. pokoja

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* Milan s rod.

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

* Pavol (40 r.)

Utorok

09.05.

Prenesenie ostatkov

sv. Mikuláša Divotvorcu

z Myry  do Bari

6:00

6:30

 

17:30

18:00

Moleben k MPθY

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Ján, Michal, Mária (panychída)

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Mária

Streda

10.05.

Svätý Šimon Horlivec

 

Polovica Päťdesiatnice

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Vasiľ, František,

Anna, Vasiľ

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Jozef (panychída)

Štvrtok

11.05.

Blažený hieromuč. Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

––

17:30

18:00

Kňazský deň v Prešove

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Marián (panychída)

Piatok

12.05.

Svätý otcovia Epifanios a Germanos

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:00

6:30

 

 

17:30

18:00

 

Moleben k MPθY

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Helena, Mária, Ján, Anna

Moleben k MPθY

Sv. liturgia slovenská

† Ivan, Irena (panychída)

Sobota

13.05.

Svätá mučenicaGlykéria

6:30

 

17:00

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Michal, Ladislav, Mária, Pavel z rod. Jalčovej

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

† Mária, Július, Juraj (panychída)

Nedeľa

14.05.

 

Piata nedeľa

po Pasche

o Samaritánke

 

 

Zbierka: Seminár I.

7:30

 

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská

* Lenka

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Gabriela

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Tomáš, Miroslav, Mária