Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň po Mäsopôstnej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Mäsopôstnej nedeli - Humenné – Mesto


Pondelok
4.2.

Prepodobný otec Izidor Peluzíjsky

6:30

17:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária, Štefan, Žofia, Juraj, Helena (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna (panychída)

Utorok
5.2.

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána
Svätá mučenica Agáta

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
* Viktor

Streda
6.2.

Prepodobný otec Bukol
Svätý hieromučeník Silván a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jaroslav (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna, Jozef

Štvrtok
7.2.

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Zita s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Júlia, Michal, Mária (panychída)

Piatok
8.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš
Svätý mučeník Nikefor

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján

Sv. liturgia slovenská
* Alena (40 r.)

Sobota
9.2.

Syropôstna sobota – pamiatka všetkých prepodobných a bohonositeľných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna (panychída)

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ján (panychída)

Nedeľa
10.2.

SYROPÔSTNA NEDEĽA

7:30

 

9:00

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Milada, Martin, Marcel, Marianna, Jakub, Eva
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír
Veľkopôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dalibor

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Márnotratnom synovi - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Márnotratnom synovi - Humenné – Mesto


Pondelok
28.1.

Prenesenie pozostatkov svätého Jána Zlatoústeho
Prepodobný otec Efrém Sýrsky

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Júlia
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Pavel

Utorok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.

Streda
30.1.

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Svätý hieromučeník Hippolyt, rímsky pápež
Myrovanie

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ František
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Timotej

Štvrtok
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Iveta
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Fedor

Piatok
1.2.

Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Svätý mučeník Tryfón
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, Ondrej

Sobota
2.2.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie

7:30

 

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Emília
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.

Nedeľa
3.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

7:30

 

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marián, Ján, Gabriela
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* sestry služobnice Simeona, Jozefa, Sofia, Antónia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Adriana

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Humenné – Mesto

Čítať ďalej...

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli
Humenné – Mesto

Čítať ďalej...

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána
Humenné – Mesto

Čítať ďalej...

Liturgický program na týždeň po Nedeli Praotcov Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Nedeli Praotcov Humenné – Mesto

 

Čítať ďalej...