Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň od 21.11. do 27.11.2016

 


Pondelok
21.11.

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU

Odporúčaný sviatok
Požehnanie detí
Myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Zuzana
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal

Utorok
22.11.

Posviatok Vstupu

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

6:00
6:30

 

17:15

18:00

 

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Pavol
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
František, Jozef, František, Mária, Pavol

Streda
23.11.

Posviatok Vstupu
Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ladislav, Vasiľ, Anna, Alžbeta, Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Aneta

Štvrtok
24.11.

Posviatok Vstupu
Svätá veľkomučenica Katarína
Svätý veľkomučeník Merkúr

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj Júlia (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
25.11.

Odovzdanie sviatku Vstupu
Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ladislav
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal (panychída)
† Michal, Michal, Mária, Michal, Alžbeta (panychída)

Sobota
26.11.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan, Eva, Ján (panychída)

Nedeľa
27.11.

27. nedeľa po Päťdesiatnici
Svätý mučeník Jakub Perzský

Jesenná zbierka na Charitu

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Kristián, Mariana, Silvia, Peter s rod., Marián s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Zuzana s rod.

Liturgický program na týždeň od 14.11. do 20.11.2016

 


Pondelok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Oliver (22 r.)
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
† Mária, panychída

Utorok
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

6:00
6:30

 

17:15
18:00

 

19:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mikuláš, Mikuláš
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Dušan s rod.
Moleben pred Narodením

Streda
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Martinka s rod.
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Martin, Anna, Dušan

Štvrtok
17.11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Oslava sviatku bl. matky JOZAFATY vo farnosti

6:30

 

17:15
18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Štefan, Mária, Štefan, Terézia
Akatist k bl. Jozafate
Sv. liturgia slovenská
* Kvetoslava (uzdravenie)
Moleben a prosby k bl. Jozafate

Piatok
18.11.

 

Svätí mučeníci Platón a Roman

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Anna

Sobota
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Margita, Eden
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)

Nedeľa
20.11.

26. nedeľa po Päťdesiatnici
Predsviatok
Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu
Zakončenie
ROKA MILOSRDENSTVA

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária (58 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš, Stanislav, Emília, Tobiáš, Katarína
Veľká večiereň  s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Ján a Helena (50 r. manželstva)

Liturgický program na týždeň od 07.11. do 13.11.2016

 


Pondelok
07.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Peter, Anna, Ivan, Andrej,
Peter, Anna
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Fedor

Utorok
08.11.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

 

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena, Ľubomír, Dagmar, Peter
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† rod. Breciková

Streda
09.11.

Naša prepodobná matka Matróna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladislav, Michal,  Helena
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal

Štvrtok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas,
Rodión a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
11.11.

 

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

9:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Martin s rod., o. Martin s rod.
Slávnosť Gymn.sv. Jána Zl.
Sv. liturgia slovenská
* Maroš

Sobota
12.11.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
† Helena, Ján
Stužková slávnosť GJZ
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Štefan, (panychída)

Nedeľa
13.11.

25. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal (60r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Klára, Zoltán s rod.

Liturgický program na týždeň od 31.10. do 06.11.2016

 


Pondelok
31.10.

Svätí apoštoli Stachys,
Amplias a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Vasiľ, Anna, Ján
Sv. liturgia slovenská
* Oľga s rod.

Utorok
01.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Deň prac. pokoja

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† HRAMOTY (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† HRAMOTY (panychída)

Streda
02.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Justína, s rod. (85r.)
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Helena, Ján, s rodičmi (panychída)

Štvrtok
03.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ondrej, Michal, Mária, Ondrej
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Juraj, Štefan, Vladislav, Mária (panychída)

Piatok
04.11.

 

Náš prep. otec Joannikios

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Sobota
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

6:30

 

14:30
17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Oľga s rod.
Sobáš s lit.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Peter (panychída)

Nedeľa
06.11.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: podporný fond II.

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Anna, Renáta, Miroslav

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* František
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ivan, Anton, Ľubomír s rod.

Liturgický program na týždeň od 24.10. do 30.10.2016

 


Pondelok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† o. Michal, Daniel, Jozef
* Michal s rod.
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (panychída)

Utorok
25.10.

Svätí mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

 

18:00

Kňazský deň v Ľutine

Sv. liturgia slovenská
† Irena, Ivan

Streda
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník
Demeter Myromvonný

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Kristínka
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana

Štvrtok
27.10.

Svätý mučeník Nestor

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Helena Štempáková
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna, Jozef (panychída)

Piatok
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária (panychída)
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Anton, Tekla, Iveta (panychída)

Sobota
29.10.

Svätá prep. mučenica Anastázia

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marta (80r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Mikuláš, Štefan, Pavel, Júlia (panychída)

Nedeľa
30.10.

23. nedeľa po Päťdesiatnici

Zmena času 03:00 h.       02:00 h.

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lucia, Tomáš
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Gabriela, Nana, Marianna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Andrej s rod.

Liturgický program na týždeň od 17.10. do 23.10.2016

 


Pondelok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš

Ť do Jaroslawi

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Štefan
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Anna, Ján, Andrej,
Anna, Jakub

Utorok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

6:00
6:30

 

17:15

18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Vojtech (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Prvoprijímajúci
*  Lukáš, Ružena

Streda
19.10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna, Michal
Akatist k Presv. Bohorodičke/1
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Štvrtok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna, Mikuláš
Akatist k Presv. Bohorodičke/2
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana, Mária

Piatok
21.10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Štefan, Melánia (panychída)

Sobota
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Dominik, Anežka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Jozef, Ján, Jozef

Nedeľa
23.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: MISIE

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Paťka, Jakubko, Janka, Peťko

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína, Katarína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan

Liturgický program na týždeň od 10.10. do 16.10.2016

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné


Pondelok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Helena, Andrej,
Mária, Juraj
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Peter, Anna
† Mária Šľachtová (panychída)

Utorok
11.10.

Svätý apoštol Filip,
jeden zo siedmich diakonov

6:00
6:30

 

17:15
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Helena, Juraj, Helena, Jozef, Štefan (panychída)
Prvoprijímajúci
Sv. liturgia slovenská
† Miroslav (panychída)

Streda
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Mária
Akatist k Presv. Bohorodičke/1
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana

Štvrtok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Mária s rod.
Akatist k Presv. Bohorodičke/2
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
14.10.

 

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna, Jelka
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)
† Terézia (panychída)

Sobota
15.10.

Náš prep. otec Eutymios Nový

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
† Andrej
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ján, Mária, Ivan

Nedeľa
16.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: Farská

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj (80r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Juraj (80r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Liturgický program na týždeň od 03.10. do 09.10.2016

 


Pondelok
03.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Michal, František, Vasiľ (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ondrej, Mária, Ondrej
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Utorok
04.10.

Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Michal, Ján, Helena, Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Andrej, Mária (panychída)
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Streda
05.10.

Svätá mučenica Charitína

6:00
6:30

 

18:00

 

19:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mikuláš, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Štvrtok
06.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Dominik, Anežka
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír, Mária  (panychída)
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Piatok
07.10.

 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Sobota
08.10.

Naša prepodobná matka Pelágia

6:30

 

13:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Juraj (panychída)
Sobáš
Sobáš so sv. lit.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan

Nedeľa
09.10.

21. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Renáta s rod.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan, Lucia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viera

Liturgický program na týždeň od 26.09. do 02.10.2016

 


Pondelok
26.09.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu
Jána Teológa

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dušan, panychída
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Anna

Utorok
27.09.

Svätý mučeník Kallistrat
a jeho spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Juraj, Zuzana, Štefan, Štefan, Veronika, Michal, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Jozef, Ľudovít, Gabriel (panychída)
† Mária (panychída)

Streda
28.09.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† František (panychída)

Štvrtok
29.09.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal

Piatok
30.09.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Demeter, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Alžbeta, Michal, Michal (panychída)

Sobota
01.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
† Michal, Ján, Mária, Anna, Ján, Mikuláš
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miško, Natálka, Zita, Pavol

Nedeľa
02.10.

20. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lukáško, Natálka, Ľubka, Rasťo
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terezka s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriána,
Martin s rod.

Liturgický program na týždeň od 19.09. do 25.09.2016

 

Pondelok
19.09.

Svätí mučeníci Trofim,
Sabbatios a Dorymedont

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna (70r.)
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Mária, Júlia

Utorok
20.09.

A  Svätý veľkomučeník
Eustatios a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Vladislav, Anna, Juraj, Štefan (panychída)

Streda
21.09.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Fedor, Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Matúš

Štvrtok
22.09.

Svätý hieromučeník Fókas,
sinopský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Juraj
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
23.09.

 

Počatie úctyhodného a slávneho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna, Michal, Mária, Emil
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Anna, Juraj, Vladislav (panychída)

Sobota
24.09.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marián s rod. (50r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna

Nedeľa
25.09.

19. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Ľuba s rod.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Zlatica a Eliáš (40 výročie svadby)