Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň


od 06.02. do 12.02.2017


Pondelok
06.02.

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Anna, Michal (panychída)
† Fedor (panychída)

Utorok
07.02.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

6:30

17:15

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Alexandra s rod.
Stretnutie s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária, Helena, Vasiľ, Helena, Vasiľ (panychída)

Streda
08.02.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zuzana, Fedor, Drahomíra, Ján, Helena, Juraj, Mária
Sv. liturgia slovenská
†  Mária, Michal, Marián

Štvrtok
09.02.

Svätý mučeník Nikefor

Zakončenie sviatku Stretnutia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
Sv. liturgia slovenská
† Anton, Andrej

Piatok
10.02.

Svätý mučeník Charalampés

6:30

 

12:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Pavlína, Michal
Sv. liturgia GJZ
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Sobota
11.02.

Svätý hieromučeník Blažej,
sebastejský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna, Peter, Michal, Anna, Anna, Michal, Jozef, Jozef, Juraj, Mikuláš...
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Mária, Júlia

Nedeľa
12.02.

Nedeľa o márnotratnom synovi

Zbierka na Podporný fond I.

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Matúš
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Jozef (60r. manželstva)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Vladimír, Matej, Vladimír

Liturgický program na týždeň od 30.01. do 05.02.2017

 


Pondelok
30.01.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ
a Ján Zlatoústy

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena, Michal
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal, Valéria,
Martin, Anna

Utorok
31.01.

Svätí divotvorcovia
a nezištníci Kýros a Ján

6:30

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária
Stretnutie s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Melánia, Eva, Štefan, Paraskieva

Streda
01.02.

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6:30

 

17:00
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Bernardína s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, Ondrej, Juraj (panychída)

Štvrtok
02.02.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Odporúčaný sviatok
Požehnanie sviec
Myrovanie

6:30
7:30

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter, Igor, Peter, Dagmar, Božena,
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana

Piatok
03.02.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

1. piatok mesiaca
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
* členovia SSR a NSI

Sobota
04.02.

Náš prepodobný
otec Izidor Peluzijský

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Števo, Danka
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mikuláš, Ľubomír
a Lenka  s rodinami

Nedeľa
05.02.

Nedeľa
o mýtnikovi
a farizejovi

7:30

 

9:00

11:00

 

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal s rod. (60r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* ssr. Simeona, Sofia,
Antónia, Miriam
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Tomáš, Miroslav, Mária

Liturgický program na týždeň od 16.01. do 22.01.2017

 


Pondelok
16.01.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Andrej (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Zuzana

Utorok
17.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský
otec Anton Veľký

6:30

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Ján s rod.
Stretnutie s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)
† Mária Chauturová (panychída)

Streda
18.01.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej
Sv. liturgia slovenská
* Ivan (37r.)

Štvrtok
19.01.

Náš prepodobný otec
Makarios Egyptský

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
Sv. liturgia slovenská
† Vasiľ, Anna, Michal,
Lukáš, Teodor (panychída)

Piatok
20.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský
otec Eutymios Veľký

Voľnica

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Vasiľ, František, Vasiľ (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Anna
† Andrej Feďo (panychída)

Sobota
21.01.

Náš prepodobný otec
Maxim Vyznávač

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Fedor, Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Ján, Marta, Janik

Nedeľa
22.01.

31. nedľa po Pädesiatnici

Zbierka: GTF PU + Cirkevné školy

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marek, Marek, Viktória
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Milada, Martin, Eva, Marcel, Mariana, Jakub
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena

Liturgický program od 09.01. do 15.01.2017

 

Pondelok
09.01.

Svätý mučeník Polyeukt

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
10.01.

Náš otec svätý Gregor,
nysský biskup

6:30
17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská

Streda
11.01.

Náš prepodobný otec Teodóz,
vodca mníchov spoločného života

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
12.01.

Svätá mučenica Tatiana

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
13.01.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
14.01.

Prepodobní otcovia zavraždení na vrchu Sinaj

Zakončenie Bohozjavenia

6:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
15.01.

30. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program od 02.01. do 08.01.2017

 

Pondelok
02.01.

Náš svätý otec Silvester,
rímsky pápež

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
03.01.

Svätý prorok Malachiáš

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Streda
04.01.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
05.01.

Predvečer Bohozjavenia


Prísny pôst
Predvečer Bohozjavenia

7:30

15:00

 

20:00

Kráľovské hodinky (slov.)
Sv. liturgia Bazila veľkého s večierňou a svätenie vody (slov.)
Veľké povečerie s lítiou (cirkevnosl.)

Piatok
06.01.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok
Voľnica
Myrovanie

7:30

9:00
11:00
13:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.-farská+svätenie vody
Sv. liturgia slovenská

Svätenie domov a bytov
Sv. liturgia slovenská

Sobota
07.01.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi,
krstiteľovi Jánovi

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
08.01.

Nedeľa po Bohozjavení

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská


Liturgický program od 26.12.2016 do 01.01.2017

 

Pondelok
26.12.

Zhromaždenie
k presvätej Bohorodičke

Prikázaný sviatok
Deň pracovného pokoja

7:30
9:00

 

11:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Utorok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

6:30
7:30

16:30

 

18:00

Utiereň cirkevnosl.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská

Streda
28.12.

Svätí 20 000 mučeníci upálení
v Nikomédii

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
29.12.

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
30.12.

 

Svätá mučenica Anýzia

Voľnica

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
31.12.2016

Naša prepodobná matka
Melánia Rímska

Zakončenie sviatku Narodenia

6:30
16:00
17:00
23:15

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ďakovný akatist s eucharistickým požehnaním

Nedeľa
01.01.
2017

Obrezanie podľa tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Nový rok

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich (bazilovka)
Sv. liturgia slovenská (bazilovka)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program od 19.12. do 25.12.2016

 

Pondelok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:30
18:00
19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
Moleben pred Narodením

Utorok
20.12.

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

Predsviatok Narodenia

6:00
6:30
18:00
19:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
Moleben pred Narodením

Streda
21.12.

Svätá mučenica Juliána

Predsviatok Narodenia

6:30
12:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
GJZ - Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia

Predsviatok Narodenia

6:30
18:00
19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
Moleben pred Narodením

Piatok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

Predsviatok Narodenia

Zdržanlivosť od mäsa

6:30
7:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Cárske časy
Sv. liturgia slovenská

Sobota
24.12.

Predvečer Narodenia Pána

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

15:00

22:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Veľká večiereň (slov.)

Veľké povečerie s lítiou a utierňou (cirkevnosl.)

Nedeľa
25.12.

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista

Myrovanie

7:30
9:00

 

11:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich (Bazilova)
Sv. liturgia slovenská (Bazilova)
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská


Liturgický program na týždeň od 12.12. do 18.12.2016

 


Pondelok
12.12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Mikuláš,, Mikuláš
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal (panychída)

Utorok
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

6:00
6:30

 

17:15

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Za duše v očistci
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Katarína

Streda
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mariana (40r.), Marcel, Jakub, Štefan, Milada, Martin, Eva
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Marienka, Dušan

Štvrtok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Piatok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Gregor, Helena (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Andrejka (panychída)

Sobota
17.12.

Svätý prorok Daniel
Traja svätí mládenci Ananiáš,
Azariáš a Mízael

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Nedeľa
18.12.

Nedeľa
svätých otcov

7:30

 

9:00

11:00

 

15:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jarmila, Jožko
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolína s rod.
Predvianočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Ľuboš, Lenka

Liturgický program na týždeň od 05.12. do 11.12.2016

 


Pondelok
05.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zuzana
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Utorok
06.12.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup
lykijskej Myry

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ján
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Adam, Veronika, Danka, Zuzka, Mária

Streda
07.12.

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ladislav (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Andrej (panychída)

Štvrtok
08.12.

Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou

Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

9:30
16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská

GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana

Piatok
09.12.

Náš prepodobný otec Patapios

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal,  Anna, Miroslav, Magda (panychída)

Sobota
10.12.

Svätí mučeníci Ménas,
Hermogenés a Eugraf

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ján, Juraj, Andrej, Michal, Ján, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Nedeľa
11.12.

Nedeľa sv. Praotcov

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Rasťo, Ľubka, Natálka, Lukáško
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana (40r.), Marcel, Jakub
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na týždeň od 28.11. do 04.12.2016

 

Pondelok
28.11.

Prepodobný mučeník Štefan Nový

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mariánko, Ján, Ján, Anna, Mária, Ján, Margita, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

Utorok
29.11.

Svätý mučeník Paramon

6:00
6:30

 

17:15
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Anna, Slávko, Božena, Michal, Janka r. Jalčová
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Peter

Streda
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol
Andrej Prvopovolaný

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jaromír
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

Štvrtok
01.12.

Svätý prorok Nahum

6:30

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal
Moleben pred Narodením

Piatok
02.12.

Svätý prorok Habakuk

  1. piatok mesiaca

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
03.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena, Alica, Miro, Stanislav, Michal, Helena, Mária, Štefan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján Milan

Nedeľa
04.12.

29. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

15:30
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka, Paťka, Jakubko, Peťo
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav (46r.)
Prednáška o. Tarasoviča
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladislav