Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 20.02. do 26.02.2017

SOPKOVCE

 

Pondelok
20.02.

Náš prepodobný otec Lev,
katánijský biskup

 

Utorok
21.02.

Náš prepodobný otec Timotej
zo Symbolov

 

Streda
22.02.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

17:00

Sv. liturgia

Štvrtok
23.02.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

 

Piatok
24.02.

 

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
25.02.

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup

 

Nedeľa
26.02.

Syropôstna nedeľa
O vyhnaní Adama z raja

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 13.02. do 19.02.2017

SOPKOVCE

 


Pondelok
13.02.

Náš prepodobný otec Martinián

 

Utorok
14.02.

Náš prepodobný otec Auxencius

 

Streda
15.02.

Svätý apoštol Onezim

17:00

Sv. liturgia

Štvrtok
16.02.

Svätí mučeníci kňaz Pamfil,
Porfyrios a ich spoločníci

 

Piatok
17.02.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
18.02.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež

Zádušná sobota

 

8:00

Sv. liturgia zádušná, panychídy

Nedeľa
19.02.

Mäsopôstna nedeľa
O Kristovom súde
Zbierka na opravu chrámu

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 06.02. do 12.02.2017

SOPKOVCE


Pondelok
06.02.

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

 

Utorok
07.02.

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

 

Streda
08.02.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát

17:00

Sv. liturgia

Štvrtok
09.02.

Svätý mučeník Nikefor

Zakončenie sviatku Stretnutia

 

Piatok
10.02.

Svätý mučeník Charalampés

 

Sobota
11.02.

Svätý hieromučeník Blažej,
sebastejský biskup

 

Nedeľa
12.02.

Nedeľa o márnotratnom synovi

Zbierka na Podporný fond I.

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 30.01. do 05.02.2017

Sopkovce


Pondelok
30.01.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ
a Ján Zlatoústy

Odporúčaný sviatok

17:00

Sv. liturgia

Utorok
31.01.

Svätí divotvorcovia
a nezištníci Kýros a Ján

 

Streda
01.02.

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 

Štvrtok
02.02.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Odporúčaný sviatok
Požehnanie sviec
Myrovanie

15:30
17:00

Spoveď
Sv. liturgia

Piatok
03.02.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

1. piatok mesiaca

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
04.02.

Náš prepodobný
otec Izidor Peluzijský

 

Nedeľa
05.02.

Nedeľa
o mýtnikovi
a farizejovi

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 16.01. do 22.01.2017

S O P K O V C E


Pondelok
16.01.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra

 

Utorok
17.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský
otec Anton Veľký

 

Streda
18.01.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

16:00

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
19.01.

Náš prepodobný otec
Makarios Egyptský

Piatok
20.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský
otec Eutymios Veľký

Voľnica

 

Sobota
21.01.

Náš prepodobný otec
Maxim Vyznávač

 

Nedeľa
22.01.

31. nedľa po Pädesiatnici

Zbierka: GTF PU + Cirkevné školy

 

9:00

Sv. liturgia slovenská