Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 21.11. do 27.11.2016

Sopkovce

Pondelok
21.11.

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU

Odporúčaný sviatok
Požehnanie detí
Myrovanie

17:00

Sv. liturgia

Utorok
22.11.

Posviatok Vstupu

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

 

Streda
23.11.

Posviatok Vstupu
Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

 

Štvrtok
24.11.

Posviatok Vstupu
Svätá veľkomučenica Katarína
Svätý veľkomučeník Merkúr

 

Piatok
25.11.

Odovzdanie sviatku Vstupu
Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
26.11.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie

 

Nedeľa
27.11.

27. nedeľa po Päťdesiatnici
Svätý mučeník Jakub Perzský

Jesenná zbierka na Charitu

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 14.11. do 20.11.2016

Sopkovce

Pondelok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

Utorok
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

Streda
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

16:30
17:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia

Štvrtok
17.11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Oslava sviatku bl. matky JOZAFATY vo farnosti

 

Piatok
18.11.

 

Svätí mučeníci Platón a Roman

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

 

Nedeľa
20.11.

26. nedeľa po Päťdesiatnici
Predsviatok
Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu
Zakončenie
ROKA MILOSRDENSTVA

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 07.11. do 13.11.2016

SOPKOVCE


Pondelok
07.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

 

Utorok
08.11.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám

17:00

Sv. liturgia

Streda
09.11.

Naša prepodobná matka Matróna

 

Štvrtok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas,
Rodión a spoločníci

 

Piatok
11.11.

 

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
12.11.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha

 

Nedeľa
13.11.

25. nedeľa po Päťdesiatnici

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 31.10. do 06.11.2016

SOPKOVCE


Pondelok
31.10.

Svätí apoštoli Stachys,
Amplias a spoločníci

 

Utorok
01.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Deň prac. pokoja

8:30

10:00

SPOVEĎ
Sv. liturgia
† HRAMOTY (panychída)

Streda
02.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

 

Štvrtok
03.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

 

Piatok
04.11.

 

Náš prep. otec Joannikios

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

 

Nedeľa
06.11.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: podporný fond II.

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 24.10. do 30.10.2016

S O P K O V C E


Pondelok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

 

Utorok
25.10.

Svätí mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

 

Streda
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník
Demeter Myromvonný

17:00

Sv. liturgia

Štvrtok
27.10.

Svätý mučeník Nestor

 

Piatok
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
29.10.

Svätá prep. mučenica Anastázia

 

Nedeľa
30.10.

23. nedeľa po Päťdesiatnici

Zmena času 03:00 h.       02:00 h.

9:30

Sv. liturgia