Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 07.03. do 13.03.2016

D E D A Č O V

Pondelok
07.03.

Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios

 

Utorok
08.03.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup

 

Streda
09.03.

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
10.03.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

17:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia

Piatok
11.03.

 

Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha

 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
12.03.

Akatistová sobota

Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež

 

Nedeľa
13.03.

 

Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu –
Prepodobná
Mária Egyptská

Prenesenie pozost. nášho
otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 29.02. do 06.03.2016

D E D A Č O V

Pondelok
29.02.

Prepodobný otec Kassián

 

Utorok
01.03.

 

Svätá prepodobná mučenica Eudokia

 

Streda
02.03.

 

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
03.03.

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

15:30
17:00

Spoveď
Sv. liturgia

Prvý
Piatok
04.03.

 

Náš prepodobný otec
Gerasim od Jordána

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
05.03.

 

Štvrtá zádušná sobota

Svätý mučeník Konón

 

Nedeľa
06.03.

 

Nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu –
Prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria

Zbierka Podporný fond I.

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 22. do 28.02.2016

D E D A Č O V

Pondelok
22.02.

 

Nájdenie úctyhodných pozostatkov
svätých mučeníkov v Eugeniu

 

Utorok
23.02.

 

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

 

Streda
24.02.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
25.02.

 

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup

 

Piatok
26.02.

 

Náš otec svätý Porfyrios,
gazský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
27.02.

 

3. zádušná sobota

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

8:00

Sv. liturgia zádušná+hramoty

Nedeľa
28.02.

 

Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu - Krížupoklonná

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil,
Prokopov spoluaskéta

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 15. do 21.02.2016

D E D A Č O V

Pondelok
15.02.

 

Svätý apoštol Onezim

 

Utorok
16.02.

 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

 

Streda
17.02.

 

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
18.02.

 

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež

17:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia

Piatok
19.02.

 

Svätý apoštol Archippos

 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
20.02.

 

2. zádušná sobota

Náš prepodobný otec Lev,
katánijský biskup

10:00

Sv. liturgia s hramotami

Nedeľa
21.02.

Nedeľa 2. týždňa
Veľkého pôstu

Náš prepodobný otec
Timotej zo Symbolov

Zbierka na faru vo Svite

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 08.02. do 14.02.2016

D E D A Č O V

Pondelok
8.02.

Začiatok Štyridsiatnice – prísny pôst

Svätý veľkomučeník
Teodor Stratilat

 

Utorok
9.02.

Svätý mučeník Nikefor

 

Streda
10.02.

Svätý mučeník Charalampés

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
11.02.

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

16:30
17:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia

Piatok
12.02.

 

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
13.02.

Svätý veľkomučeník
Teodor Tirón

 

Nedeľa
14.02.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa
Auxencius

Zbierka Charita I.

9:30

Sv. liturgia