Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 28.12.2015 do 03.01.2016

D E D A Č O V

Pondelok
28.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

 

Utorok
29.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

 

Streda
30.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska

 

Štvrtok
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

15:00

Sv. liturgia slovenská
poďakovanie za dobrodenia

Piatok
01.01.2016
Nový rok

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok, myrovanie
Prvý piatok, voľnica

9:30

Sv. liturgia

Sobota
02.01.

Predsviatok Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež

 

Nedeľa
03.01.

Nedeľa pred Bohozjavením
Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli otcov D E D A Č O V

 


Pondelok
21.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Juliána

 

Utorok
22.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá veľkomučenica Anastázia

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
23.12.

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Desiati svätí mučeníci z Kréty

 

Štvrtok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

20:00

Veľké povečerie s lítiou

Piatok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, voľnica
Myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Sobota
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

14:00    Ekumenický koncert v PCO

9:30

Sv. liturgia

Nedeľa
27.12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata
Sv. prvomučeníka Štefana

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli praotcov D E D A Č O V

 


Pondelok
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

 

Utorok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios
Náš prepodobný otec Pavol z Latry
Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup

 

Streda
16.12.

Svätý prorok Aggeus

 

Štvrtok
17.12.

Svätý prorok Daniel.
Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

16:30

Sv. liturgia

Piatok
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

 

Nedeľa
20.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 28. nedeli po ZSD D E D A Č O V

 

Pondelok
7.12.

Náš otec svätý Ambróz,
milánsky biskup

 

Utorok
8.12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

prikázaný sviatok
myrovanie

16:30
17:00

Moleben pred narodením
Sv. liturgia

Streda
9.12.

 

Náš prepodobný otec Patapios

 

Štvrtok
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

 

Piatok
11.12.

 

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
12.12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

 

Nedeľa
13.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 27. nedeli po ZSD D E D A Č O V

 


Pondelok
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný

Utorok
1.12.

Svätý prorok Nahum

 

Streda
2.12.

Svätý prorok Habakuk

Štvrtok
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

15:00
16:30

 

Spoveď
Sv. liturgia

Piatok
4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora
Náš prepodobný otec Ján Damaský
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
5.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

 

Nedeľa
6.12.

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

8:30

Sv. liturgia
(Mikuláš)