Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 26. nedeli po ZSD D E D A Č O V

 


Pondelok
23.11.

Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

 

Utorok
24.11.

Svätá veľkomučenica Katarína
A svätý veľkomučeník Merkúr

 

Streda
25.11.

 

Naši otcovia, hieromučeníci
sv. Kliment, rímsky pápež,
a sv. Peter, alexandrijský biskup

 

Štvrtok
26.11.

 

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik

16:30
17:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia

Piatok
27.11.

 

Svätý mučeník Jakub Perzský

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
28.11

Prepodobný mučeník Štefan Nový

 

Nedeľa
29.11.

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Paramon
Svätý mučeník Filumen
Zbierka CHARITA

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 25. nedeli po ZSD D E D A Č O V

 


Pondelok
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

 

Utorok
17.11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Štátny sviatok

 

Streda
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

 

Štvrtok
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

Oslava sviatku bl. Jozafáty

 

Piatok
20.11.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita.

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
21.11.

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu

Myrovanie

Zakončenie ROKA RODINY

10:45

Sv. liturgia

Nedeľa
22.11.

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Nedeľa Krista kráľa

8:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 24. nedeli po ZSD D E D A Č O V

 


Pondelok
9.11.

Naša prepodobná matka Matróna Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos

 

Utorok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

 

Streda
11.11.

 

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský

 

Štvrtok
12.11.

 

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha

16:30

Sv. liturgia

Piatok
13.11.

 

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

Voľnica

 

Sobota
14.11

Svätý a znamenitý apoštol Filip

 

Nedeľa
15.11.

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

9:15

Sv. liturgia

Podporný fond II.

Liturgický program po 23. nedeli po ZSD D E D A Č O V

 


Pondelok
2.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

 

Utorok
3.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

 

Streda
4.11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

 

Štvrtok
5.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

16:00
17:00

Spoveď
Sv. liturgia

Piatok
6.11.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
7.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny
Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion

 

Nedeľa
8.11.

NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám

9:15

Sv. liturgia

Liturgický program po 22. nedeli po ZSD D E D A Č O V

 


Pondelok
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

17:00

Sv. liturgia

Utorok
27.10.

Svätý mučeník Nestor
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida

 

Streda
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla
Náš prep. otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky

 

Štvrtok
29.10.

 

Svätá prep. mučenica Anastázia
Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

 

Piatok
30.10.

 

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
31.10.

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Svätý mučeník Epimach

 

Nedeľa
1.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

9:30

Sv. liturgia
(panychídy za zosnulých)